Stopka redakcyjna

Adres Mar­tin & Weiss­ger­ber Kalt­band GmbH
Ho­hen­lim­bur­ger Straße 95
58119 Hagen
Niem­cy
Te­le­fon +49 2334 8005
Faks +49 2334 8005-58
E-Mail ofni/x/ed.rebregssiew-nitram
In­ter­net www.​martin-weissgerber.​de
Pre­zes Karl-Mar­tin Schul­te
Re­jestr są­do­wy Sąd w Hagen
KRS HRB 492
Numer iden­ty­fi­ka­cji po­dat­ko­wej VAT zgod­ny z § 27 a usta­wy o po­dat­ku ob­ro­to­wym DE 125140488
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV Karl-Mar­tin Schul­te (Adres patrz wyżej)
Projektowanie i wdrażanie TAURUS DESIGN
www.taurus-design.de
In­for­ma­cja o ogra­ni­czo­nej od­po­wie­dzial­no­ści

Mimo pro­wa­dzo­nej sta­ran­nej kon­tro­li nie bie­rze­my od­po­wie­dzial­no­ści za za­war­tość ze­wnętrz­nych lin­ków. Za za­war­tość ze­wnętrz­nych stron in­ter­ne­to­wych są od­po­wie­dzial­ni wy­łącz­nie ich ad­mi­ni­stra­to­rzy.


Linki zewnętrzne

Na naszej stronie znajdują się linki zewnętrzne, które odnoszą się do stron internetowych stron trzecich. Nie mamy wpływu na ich treść i projekt i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści. Odpowiedni dostawca lub operator jest odpowiedzialny za zawartość powiązanych stron. Jeśli dowiemy się o nielegalnych treściach i naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie linki zewnętrzne.


Od th-schutzhin zorientowanych

Poniższe postanowienia służą informowaniu o sposobie, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez firmę Martin & Weissgerber Kaltband GmbH. Osoba kontaktowa patrz odcisk.


Dane osobowe

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, a także za pośrednictwem naszych adresów e-mail są używane wyłącznie dla kontaktu odpowiedzi, przechowywane przez cały czas kontaktu, a następnie usuwane. Dane osobowe nie będą używane w innym miejscu i nie będą przekazywane stronom trzecim. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec użytkowania po wydaniu, korzystając z naszego adresu e-mail. Ponadto, masz prawo do informacji o swoich danych osobowych, do poprawiania i usuwania tych danych w dowolnym momencie.


Cookies

Nasza witryna wykorzystuje tak zwane pliki cookie w celu rozpoznania wielokrotnego korzystania z naszej witryny przez tego samego użytkownika / połączenie z internetem. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa pobiera i zapisuje na Twoim komputerze. Służą do ulepszania naszej strony internetowej i usług. W większości przypadków są to tak zwane "pliki cookie sesji", które są usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Jednak w pewnym stopniu te pliki cookie przekazują również informacje używane do automatycznego rozpoznawania Ciebie. Rozpoznanie następuje poprzez adres IP zapisany w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do ulepszania naszych usług i przyspieszenia dostępu do witryny.

Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny.


Dane serwera

Ze względów technicznych gromadzone są następujące dane, które Twoja przeglądarka internetowa przekazuje nam lub naszemu dostawcy przestrzeni internetowej (tzw. Pliki dziennika serwera):

  • rodzaj i wersję przeglądarki, której używasz
  • system operacyjny
  • strony internetowe, które łączyły Cię z naszą witryną (URL strony odsyłającej)
  • strony internetowe, które odwiedzasz
  • data i godzina wizyty
  • twój adres IP (Internet Protocol).
Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich podanych przez ciebie danych osobowych, przez co nie można połączyć ich z żadną konkretną osobą. Dane są wykorzystywane do celów statystycznych w celu ulepszenia naszej strony internetowej i usług.


Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy Web przez firmę Google Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania ze strony.Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych z www i internet z usługami pokrewnymi. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, ale zwracamy uwagę, że może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w tym przypadku. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionego celu.

Możesz odmówić korzystania z Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony na komputerze, co uniemożliwi przyszły odbiór danych podczas odwiedzania tej witryny:
Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat zasad i warunków użytkowania oraz prywatności danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/­analytics/­terms/gb.html lub https://www.google.de/intl/­en_uk/policies/. Należy pamiętać, że na tej stronie kod Google Analytics jest uzupełniany przez "anonymizeIp", aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. Maskowanie IP).


Korzystanie z Google Maps

Używamy komponentu Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej "Google".

Google ustawia plik cookie w celu przetworzenia konfiguracji użytkownika i danych, gdy wyświetlana jest strona ze zintegrowanym komponentem "Mapy Google". Zasadniczo ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po określonym czasie, o ile nie został wcześniej ręcznie usunięty przez Ciebie.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych, możesz wyłączyć usługę "Mapy Google" i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google. Aby to zrobić, musisz dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z "Google Maps" lub przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z "Map Google" i informacji uzyskanych za pośrednictwem "Map Google" odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google

http://www.google.de/intl/de/­policies/terms/­regional.html

a także dodatkowe warunki korzystania z "Google Maps"

https://www.google.com/intl/­de_de/help/­terms_maps.html.


Przykładowe zasady ochrony danych osobowych Oświadczenie "Dane serwera" i "Korzystanie z Map Google" udostępnione przez biura prawne firmy Weiß & Partner.


factory Martin & Weissgerber Kaltband GmbH
Hohenlimburger Straße 95
58119 Hagen
Niemcy
call +49 2334 8005-5
print +49 2334 8005-58
mail ofni/x/ed.rebregssiew-nitram
near_me Wskazówki z Google Maps
factory Martin & Weissgerber Kaltband GmbH
Hohenlimburger Straße 95
58119 Hagen
Niemcy
call mail near_mearrow_upward